Cena služeb

Dozor

Ocenění služeb je individuální a vychází z konkrétní složitosti každé zakázky. Obvyklé rozmezí je ale zpravidla mezi 1,5-4,0% z ceny díla.

Cenová nabídka je zdarma.

Pro vypracování nabídky se nutně potřebuji seznámit se stavem podkladů a objektu.

 

Příprava

Cena přípravy je individuální, podle potřeb klienta. Cena vychází z časové náročnosti.

 

Prohlídky a diagnostika staveb

Podle rozsahu a náročnosti. Obvykle 2-5tis.Kč vč.písemné zprávy, bez DPH.

 

Realizace

Cena stavebních prací vychází z projektové dokumentace, zaměření a položkového rozpočtu.

Nabídka je zdarma. Položkový rozpočet v ceně dle složitosti, je za úhradu vratnou po realizaci akce.

 

Obecnou podmínkou je uzavření Příkazní smlouvy nebo Smlouvy o dílo.

Jsem plátce DPH.