Nabídka služeb

 

Technický dozor stavebníka

-předání a převzetí staveniště
-kontrola kvality a množství provedených prací
-dokumentace a dohled nad odstraňováním závad
-dohled nad dodržováním Smlouvy o dílo
-kontrola fakturace dodavatelů

 

Příprava staveb

-zajištění dokumentace, supervize
-zajištění stavebního povolení, supervize
-3D vizualizace fasád
-výběrové řízení na zhotovitele
-připomínkování smlouvy o dílo a nabídky zhotovitele

 

Prohlídky a diagnostika staveb a nemovitostí

-Prohlídky a fotodokumentace staveb, bytových a rodinných domů, bytových jednotek
-Diagnostika závad, návrhy opatření
-Vyhodnocení nemovitostí pro kupující (prodávající)

 

Realizace

-Fasády a zateplení RD, panelových domů
-Opatření proti vlhkosti
-Renovace historických fasád
-Rekonstrukce oplocení

...