Co dělá DOZOR?

Od roku 2006 se zabývám odbornou pomocí stavebníkům při realizaci jejich stavebních záměrů. Poskytuji komplexní poradenství, největší váhu však přikládám fyzickým kontrolám staveb a dohledem nad finančními prostředky investora. Snažím se být stavebníkovi oporou a přitom mu zajistiti klid a prostor pro rozhodování o podobě jeho investičního záměru.

---

Z hlediska Stavebního zákona jsou dvě úrovně výkonu dozoru nad realizací staveb.

STAVEBNÍ DOZOR - se uplatňuje zejména při svépomocné výstavbě a odpovídá za technické provedení stavby

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (dříve Technický dozor investora TDI) odborně spolupůsobí a zastupuje investora při realizaci a jednáních s dodavatelem stavebních prací, sleduje kvalitu, kvantitu a ceny provedených prací a odpovídá za dosažení co nejlepšího výsledku stavby pro investora.

Všechny informace na těchto stránkách se týkají výhradně činnosti Technického dozoru stavebníka.

 


 

LOGO

Rychlý kontakt:

Milan Vrabec

721 433 090

info@stavebni-dozor-zatepleni.cz

Praha 3

 


 

Partneři

Prohlidka-bytu-s-inspektorem-204-mmf82x62

51593_logo-mm160x50